تبلیغات
حوا همین حوالیسـت - مطالب اسفند 1392
حوا همین حوالیسـت

از سـرم در بیاورم خود را؟

 

ســــــکوت میــکنم ولـــی
سکوت من سکوت نیست
از ایـــــــن هجــوم واژه ها
افتـادنـم سقــوط نیســت


 ســـکوت می کنـم ولی
تعبیــــر می کنم تو را ؟
اینبــــار با تکــــرار تـــــو
تکثیـــــــــــر میکنم تو را آوار میشــــــود شبـــــــی
ایــن واژه هـــای لعنتـــــی
بیداری ام مشکوک نیست
در حـــــــرم شـهر صنعتی ســـالم نکوست، با توام
رفتار من، تکــرار نیــست
وقتی کنار مــــــــن تویی
این سـال هم آوار نیست سیـــــن هفتم، بعد از این
نقل حضـــــــور گرم توست
راستی، تنگ بلــور ماهیت
غصه ام را دید و شـــست


 بـــی نهایت بار مـــــــــدیون تـــوام
حـــرف، حرف منت و مقدار نیست
بـــی نهایت بار احــــــــضارم کنی!
بازهم حرفم به این احضار،نیست


سال نو تکریر احساس تو بود
آسـمان می بیند و دم میـزند
مــی برد حرم نفسهای تو را
سال من تحویل آدم می زند

 

اسفندماه هزاروسیصد و نود ودو!!!


سلام

شعر بالا نوشته خودم بود.

ممنونم از آقای حسین آقاجانپور  که راهنماییم کردند.

امیدوارم سال 92 با همه اتفاقاتش بره و دیگه بر نگرده!

93 خوبی خواهیم داشت.

مطمئنم [ چهارشنبه 28 اسفند 1392 ] [ 09:42 ق.ظ ] [ نفیسه ابراهیمی ] نظرات

 

 

 

-دنیا مثل پر کاهی ست که ارزش ندارد؟؟؟

 که  حتما با "فوت" آدمی هم  جا به جا میشود؟

 نه!   

 گاهی همین "پرکاه" را حتی با "کوه" هم نمی شود جابه جا کرد!

 [چه برسد به اینکه روی "شانه هایت" باشد!]

 

 

 

"پریسا" نوشت:)

گیرم دنیا سنگین تر از پر کاه...

سنگین تر از کوه است!

فوت را طور دیگر بخوان!

"مرگ" میشود.

و همان کافیست برای عوض کردن "دنیایت"!

 

 [ دوشنبه 19 اسفند 1392 ] [ 05:04 ق.ظ ] [ نفیسه ابراهیمی ] نظرات

اومده بودم حرف بزنم"دلم" واشه!

 

فهمیدم "دلم" همه زندگیمه!

 

    به این آســــــونیا اتفاقی براش نمی افته:)

 


ادامه مطلب
[ دوشنبه 12 اسفند 1392 ] [ 10:19 ق.ظ ] [ نفیسه ابراهیمی ] نظرات

الهی قربون دنیای قشنگت بشم من :)[ جمعه 9 اسفند 1392 ] [ 10:29 ق.ظ ] [ نفیسه ابراهیمی ] نظرات

وقتی "مامان" خونه نباشه!

 

"دست پخت" من و آبجی کوچیکه!


ادامه مطلب
[ شنبه 3 اسفند 1392 ] [ 06:17 ق.ظ ] [ نفیسه ابراهیمی ] نظرات      قالب ساز آنلاین