تبلیغات
حوا همین حوالیسـت - 1/2 های من!
حوا همین حوالیسـت

از سـرم در بیاورم خود را؟

کاش تمام نیمه ها اینقدر خوب باشند!

نیمه مهر باشند

نیمه آبان باشند!

و نیمه ی ...

 

نیمه های پاییز،‌از جنس ِآن نیمه های خوبند، همانهایی که حالت را خوش می کنند و بعدش انتظار دارند کاری برایشان انجام بدهی...

 

و تو تنها به این نیمه بودن فکر کن، به این همه تعادل و قرینگی!

به این همه حس خوبِ توام با خوشی و بی خیالی!

 

تعادل همه جا خوب ست،

کار به جایی کشیده که این تعادل را بسط داده ام به نیمه های زندگی ام.

این نیمه های رو به کمال

این نیمه های گاه نگران و گاه شاد!

و گاه کال!

 

+ نیمه بودن،‌به تعادل رسیدن، اقرار به ناقص بودن، قبول کردن نیمه دیگر راه‌ و ...

حواستان به این کلمات باشد![ جمعه 16 آبان 1393 ] [ 12:09 ب.ظ ] [ نفیسه ابراهیمی ] نظرات      قالب ساز آنلاین