تبلیغات
حوا همین حوالیسـت - خدا تا ابد خدای همه ست...
حوا همین حوالیسـت

از سـرم در بیاورم خود را؟

فرقی نمیکند

سیاه

سفید

فرقی نمی کند...

زمین خدا برای همه ست،

سیاه و سفید نمی شناسد

و

وای بر زمانی که باز خواست می شویم از این همه قضاوت

از این همه خصومت

و

وای بر حالی که، مسلمان نزد خدا محشور شویم و بوی از عدالت به مشاممان نخورده باشد

مرزهای جغرافیایی ، سدی بشوند بین قلبهامان و "به من چه" راه انداخته باشیم.

...

 

+ توجه شما را به موسیقی وب جلب میکنم.

 [ شنبه 19 مهر 1393 ] [ 11:45 ق.ظ ] [ نفیسه ابراهیمی ] نظرات      قالب ساز آنلاین