تبلیغات
حوا همین حوالیسـت - حست را باتمام رفتارت فریاد بزن!
حوا همین حوالیسـت

از سـرم در بیاورم خود را؟

 

 

آدمی را تصور کنید که میانه واژه ها غلت می زند،

دلش میخواهد حرف بزند... واژه بردارد... تا نزدیک میشود، تمام هر آنچه که بود نابود می شود!

می ترسد

نفس نفس میزند

چشمانش را می بندد،

نفس عمیقی میکشد.

باز دستش را دراز می کند،

و باز نمی رسد!

ناامید می شود

چشمانش را می بندد

در خودش غرق میشود

خودش را گم کرده

واژه هم ندارد

فکر دارد

اما

راهی نیست برای گفتن...

.

.

.

جز "عمل"!

و خطر انهدام!

...

 

+اولی، ب همان اندازه خوبت می کند که حرف زدن آرامت می کند!

 

 [ پنجشنبه 3 مهر 1393 ] [ 03:14 ق.ظ ] [ نفیسه ابراهیمی ] نظرات      قالب ساز آنلاین