تبلیغات
حوا همین حوالیسـت - شده ام دلقک یک راز بزرگ
حوا همین حوالیسـت

از سـرم در بیاورم خود را؟

حالم شبیه دلقکی ست ک...

راستی کدام دلقک؟

همانی که چاق ست و دماغ قرمز دارد؟ یا آنی که بلند تر است و مثل چوب لباسی می ماند؟

شاید هم شبیه خپله دلقکی ست که چندان فرقی با توپ بسکتبال ندارد.

هر کدام که هستم،

حالم شبیه همانی ست که رنگ صورتش، هم چهره اش را پوشانده و هم غم هایش را...

خنده هایم، از سر بی حالی ست!

یعنی مثل همیشه یک چیزی کم است!

خنده هایم از سر بی خیالی ست...

حالم شبیه همان دلقک سوم از سمت چپ است که چشمانش را می بندد و دستش را می گذارد روی شکمش و تا جا دارد،‌میخندد!

می خندد که بخندی!

که بلکه خط صاف لبانت، تابع درجه دوم با ضریب مثبتی برای   x2  شود ...

حالم شبیه همانی ست که لباس سبز دارد و کلاه زرد.

دماغش هم کمی فندقی تر است!

.

.

.

به نظرم دلقک ها، عمیق ترین فیلسوفان تاریخند!

بی خیال ارسطو و افلاطون و روسو و...

هر کداممان دلقک درونی داریم و فلسفه ای برایش:)

 

 

 

 

 

 

+بحث پست پایین ادامه دارد...

از پس دلتنگی م بر نیومدم:([ یکشنبه 5 مرداد 1393 ] [ 11:16 ق.ظ ] [ نفیسه ابراهیمی ] نظرات      قالب ساز آنلاین