تبلیغات
حوا همین حوالیسـت - real dreams
حوا همین حوالیسـت

از سـرم در بیاورم خود را؟

 

There are moments in life when you miss some one, So much that you just want to pick them from your dreams and huge them for real... 

آدامه مطلب

صرفن جهت فراموشی خودم, حذف شد!

نیاز داشتم حرفهامو جایی بگم... خدا روشکر برای آرامشِ اینجا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 [ یکشنبه 22 تیر 1393 ] [ 11:59 ق.ظ ] [ نفیسه ابراهیمی ] نظرات      قالب ساز آنلاین