تبلیغات
حوا همین حوالیسـت - کوه در شب چه شکوهی دارد...
حوا همین حوالیسـت

از سـرم در بیاورم خود را؟

 

کوه رمز بزرگی اش را فاش کرد:

"چشمهایت را ببند...

و فقط تصور کن، دنیا را فتح کرده ای...!

چشمهایت را باز کن...

و بعد مشتت را..."


پی نوشت:  اینکه فقط تصور کنیم کافی نیست! تصور فقط انگیزه ست

 2. عکس فوق ،کوه کیامکی تو منطقه آذربایجانه! اطراف آسیاب خرابه (خرابا دییرمان به آذری)!

3. تیتر این پست از شعرهای شهریار هست! وقت کردین حتما بخونیدش.

 [ دوشنبه 5 خرداد 1393 ] [ 12:22 ق.ظ ] [ نفیسه ابراهیمی ] نظرات      قالب ساز آنلاین