تبلیغات
حوا همین حوالیسـت - وضع ما در گردش دنیا چه فرقی میکند؟
حوا همین حوالیسـت

از سـرم در بیاورم خود را؟

وقتی فکرش را میکنم، آماده ام بروم!

در لحظه زندگی کرده ام و لحظه هایم را ساختم! من چیزی شده ام که خودم ساختم! خودم خواستم!

آماده رفتنم!

عمیق نشده ام هنوز، کلی کتاب نخوانده دارم، کلی حرف نگفته، کلی فکر توی سر که هنوز جا دارد امتحان شود! کلی نفس نکشیده دارم!

اما با همه این اوصاف، حاضرم بروم!

شاید نه به بهای رسیدن، به بهای خواست خدا! به بهای اینکه خدا خواسته وقتم تمام شود...

تسلیمم!

همین![ پنجشنبه 18 اردیبهشت 1393 ] [ 11:45 ق.ظ ] [ نفیسه ابراهیمی ] نظرات      قالب ساز آنلاین