تبلیغات
حوا همین حوالیسـت - نبودم... بودنت مهم بود برایم اما!
حوا همین حوالیسـت

از سـرم در بیاورم خود را؟

سرزده از دنیایی عمیق به "عمق" تاریخ برگشته ام...

گشوده ام گره خاطراتم را ... بقچه ام از رویا و نیاز پر بود... همه  را در راه رسیدن به "تو" گم کرده ام!

 

میگویند وقتی آدمها "سرزده" سراغ کسی را می گیرند، یعنی دلشان "گیر" است... از پس دلشان بر نیامده اند...

که دلم گیر است و از پسش بر نیامده ام...

که دلم سراغ تو را می گیرد!

 

 

باشم یا نباشم

بدانی با ندانی

دنیایم همچنان برایت می تپد...!

من ،اما

عمری دلم را بار خواهم زد و خواهم برد...

که هوس نکند... سر زده سراغت را بگیرد![ جمعه 29 فروردین 1393 ] [ 02:09 ق.ظ ] [ نفیسه ابراهیمی ] نظرات      قالب ساز آنلاین