تبلیغات
حوا همین حوالیسـت - فلسفه های جدید...
حوا همین حوالیسـت

از سـرم در بیاورم خود را؟

انتاج های جدید از اتفاق های جهان، تازه ترین دلبستگیم به این دنیا شده است.

درست عین همان سوفیست های عهد عتیق که می نشستند و نگاه میکردند و فکر می کردند و نتیجه می گرفتند.

که هرانتاج جدیدی نتیجه ی برهم خوردن انتاج قبلی ست و هر انتاج جدید تری می تواند نتیجه ی جمع شدن جمود های فکری باشد!


اصلا شاید از ازل قرار بوده این طور باشد. مثلا داستان عشق آدم و حوا... چه کسی فکرش را می کرد پس از بهشت باز به هم برسند؟!

چه کسی می دانست که ثمره ی آن اشتباه و آن توبه، بشود میلیارد ها میلیارد آدم که خودشان هم نمی دانند کدام اشتباهشان را وصله و پینه کنند تا بلکه باز بی بهشت نشوند!


بعد به این فکر میکنی که، اصلا از کجا معلوم آدم و حوا سرنوشتشان به جدایی از هم نبود و بعد از هبوط به زمین، انقدر هم را از خدا خواستند که به شکرانه ی این عشق نسل میلیارد ها میلیارد انسان بوجود امد... انسان هایی که ثمره ی عشقی با بقا هستند!


یا حتی اینکه دومین عشق پس از حوا و آدم چطور شد؟

به خوبی اولی بود؟

جدایی داشت ؟

فراق داشت؟

سختی و رنج داشت؟


سومین عشق چه؟

و عاشقی کردن حوا از میان این همه انسان، به کدام دختر، از نوادگانش به ارث رسیده است؟!

شاید به دخترش

شاید لیلی

شاید دزیره

شاید ماری کوری

شاید همین دختر روی قلیان قاجاری

و

حتی شاید خودت!


  • +از دست دادن داشته ها چیز بدی نیست، بقا می آورد

[ چهارشنبه 11 مرداد 1396 ] [ 07:44 ب.ظ ] [ نفیسه ابراهیمی ] نظرات      قالب ساز آنلاین