تبلیغات
حوا همین حوالیسـت - و جهانی به وسعت دلت...
حوا همین حوالیسـت

از سـرم در بیاورم خود را؟

وَ چشم هایش شروع اتفاقی بود که مرا از پیچ و تاب جهانم به وسعتی به اندازه ی جهانش کشانید...

وَ او کوه بود

وَ چشم هایش مرا به عمق زمین می برد

به آشوب دلش...و او هر آنچه می خواست, میشد...


وَچشم هایش, 
خیره به یک پیچ 
خیره به یک تاب
بی خبر از وُسع دلش,
مقابلم آیینه می شد... و چه بازتاب باشکوهی از آن عمق رو به تمام جهان...
وَ چه امیدی از آن انعکاس رو به دل هامان
وَ چه دلی 
وَ
عجب دوست داشتنی...!


+ جهان برای خواستن هامان کم می آورد![ پنجشنبه 7 بهمن 1395 ] [ 11:18 ب.ظ ] [ نفیسه ابراهیمی ] نظرات      قالب ساز آنلاین