تبلیغات
حوا همین حوالیسـت - [ می توانی ؟ ... فوت کن! ]
حوا همین حوالیسـت

از سـرم در بیاورم خود را؟

 

 

 

-دنیا مثل پر کاهی ست که ارزش ندارد؟؟؟

 که  حتما با "فوت" آدمی هم  جا به جا میشود؟

 نه!   

 گاهی همین "پرکاه" را حتی با "کوه" هم نمی شود جابه جا کرد!

 [چه برسد به اینکه روی "شانه هایت" باشد!]

 

 

 

"پریسا" نوشت:)

گیرم دنیا سنگین تر از پر کاه...

سنگین تر از کوه است!

فوت را طور دیگر بخوان!

"مرگ" میشود.

و همان کافیست برای عوض کردن "دنیایت"!

 

 [ دوشنبه 19 اسفند 1392 ] [ 06:04 ق.ظ ] [ نفیسه ابراهیمی ] نظرات      قالب ساز آنلاین