تبلیغات
حوا همین حوالیسـت - گرداست ولی...
حوا همین حوالیسـت

از سـرم در بیاورم خود را؟

 اگر زمین گرد نبود...

من

در راس یک مثلث ایستاده بودم ودر شیب ضلعش

برای سقوطی سهمگین آماده میشدم...

سقوطی که انتهایش یا به خورشید می رسید،

یا به ابد...


[ پنجشنبه 20 اسفند 1394 ] [ 02:16 ق.ظ ] [ نفیسه ابراهیمی ] نظرات      قالب ساز آنلاین