تبلیغات
حوا همین حوالیسـت - If I had my way....
حوا همین حوالیسـت

از سـرم در بیاورم خود را؟

گراهام بل لعنتی...
کاش جای تلفن،
دسته بیل اختراع می کردی،
فکر عمه مرحومت نبودی؟!
وقتی، بی وقفه زنگ می خورد و من حوصله جواب دادن ندارم.
وقتی 
پشت سر هم، پیغامگیرمان با صدای همین منِ لعنتی تر از خودت می گوید:
شما با منزل ابراهیمی تما....


لعنتی،
نیستم.

قطع کن آن صاحب مرده را...

من نمیخواهم این معرکه را ترک کنم!


[ چهارشنبه 24 تیر 1394 ] [ 12:14 ق.ظ ] [ نفیسه ابراهیمی ] نظرات      قالب ساز آنلاین