تبلیغات
حوا همین حوالیسـت - نسخه جدید
حوا همین حوالیسـت

از سـرم در بیاورم خود را؟

داشتم فکر می کردم که،

"عصبانیت"
می تواند 
همیشه،
{تکرار می کنم}
همیشه،
آخرین راه حل باشد.

حربه آخر،
اصلن جوری باشد که وقتی عصبی می شوی، اطرافیانت فکر کنند که چقدر اوضاع وخیم است که فلانی عصبی شده...

+این یک راه حل دوستانه است...[لبخند]


[ دوشنبه 13 بهمن 1393 ] [ 12:30 ق.ظ ] [ نفیسه ابراهیمی ] نظرات      قالب ساز آنلاین