تبلیغات
حوا همین حوالیسـت - نتیجه مهم من
حوا همین حوالیسـت

از سـرم در بیاورم خود را؟

حال
خوش
یعنی
فقط
بخواهی
که 
خوب
باشی...

حال
خوش 
یعنی
وقتی
می خواهی
خوب
باشی
،
حواست 
را 
جمع
کنی
که
این
خوبی
را
هر
کسی
لیاقت
ندارد...


مواظب حال خوشت،باش ▶▶▶▶▶


[ پنجشنبه 2 بهمن 1393 ] [ 09:29 ب.ظ ] [ نفیسه ابراهیمی ] نظرات      قالب ساز آنلاین