تبلیغات
حوا همین حوالیسـت - آرام نیستم... فقط نیستم!
حوا همین حوالیسـت

از سـرم در بیاورم خود را؟

اینجا
در مرکزیت زندگیم
چاهی حفر کرده ام که دیگران طبق معمول در حفر آن_به روال کمک های همیشگی شان در هر زمینه ای_ کمکم کردند...
و حالا
من در قعر چاه افتاده ام
و 
هیچ راهی نیست برای فرار 
برای فرار که هیچ
برای قرار هم نیست...

من 
در عمیق ترین، مکان زندگیم
خفه شدم...


[ سه شنبه 30 دی 1393 ] [ 11:58 ق.ظ ] [ نفیسه ابراهیمی ] نظرات      قالب ساز آنلاین