تبلیغات
حوا همین حوالیسـت - لشکر 27 رویاها قبل از آغاز جنگ مغلوبه!
حوا همین حوالیسـت

از سـرم در بیاورم خود را؟

دلم به حال این نگاه می سوزد...

 

دلم به حال این همه هدف می سوزد، که در بند من افتاد...

که مرا پیدا کرد برای تحقق

که من شدم جسمی برای رسیدن، که من شدم  روحی برای  تحمل!

 

هنوز در بندم

از این همه زندان

از این همه خفگی

از این همه خود کم بینی خسته ام...

 

حرف میزنم

می شود ادعا

حرف می زنم

می شود توهم!

 

من از این همه مردم خسته ام!

کاش جایی بود برای آزاد بودن... کاش جایی بود برای خود بودن

و حیف نمی شد این همه هدف که برای تحقق به من دل خوش کرده بودند!

 

و من

تن به زندان دیگری می دهم

که دهان این مردم را ببندم!

و آرام خفه می شوم...

 

 [ سه شنبه 16 دی 1393 ] [ 08:39 ب.ظ ] [ نفیسه ابراهیمی ] نظرات      قالب ساز آنلاین