تبلیغات
حوا همین حوالیسـت - سیاهی لشکر
حوا همین حوالیسـت

از سـرم در بیاورم خود را؟

دستانم می لرزند...

انگشت سبابه ام را می گذارم روی شقیقه ام،

فشار می آورم

برای چند دقیقه، می ایستد دنیا!

انگار این دمای صفر درجه، هم مرا هم زمین را شوکه کرده!

دستانم می لرزند ...

نه از سرما!

نه ار فشار...

شاید از اتفاقات این روزها، که بی توجه به حال من همین طور پیش میروند و مرا به دور باطل می پیچند!

 

و حالم نه خوب است

نه بهتر می شود!!!

 [ یکشنبه 7 دی 1393 ] [ 07:35 ب.ظ ] [ نفیسه ابراهیمی ] نظرات      قالب ساز آنلاین