تبلیغات
حوا همین حوالیسـت - زمین سمت سنگین تَرِش، عشق شد!
حوا همین حوالیسـت

از سـرم در بیاورم خود را؟

دنیایم

این دنیای کوچک

شاید خیلی به چشم نیاید...

این دنیای شخصی و یک نفره، گاه میهمان دارد، گاه حتی صاحب خانه اش هم نیست.

گاه نظمی دارد با خطای اندازه گیری کم و کمتر از هر جایی

و گاه

شترهایم را هم تویش گم می کنم!

 

 

 

شاید به چشم نیاید

اما

انگار هنوز برای "بعضی ها" مهم است!

 

مهم است که نظم دارد یا...

مهم است که میهمان دارد یا ...

که صاحب خانه اش با احوالش چه میکند!

 

 

حس خوبی است که برای "بعضی ها " مهم باشی...

 

 

 

 

+

 

یک دسته جمعی پر از حس خوب و خوشحالی    کلیک کنید![ دوشنبه 1 دی 1393 ] [ 09:53 ب.ظ ] [ نفیسه ابراهیمی ] نظرات      قالب ساز آنلاین