تبلیغات
حوا همین حوالیسـت - ساده نیست...
حوا همین حوالیسـت

از سـرم در بیاورم خود را؟

 

سرما که همیشه به برف نیست!

گاهی همین، نبودن ها، کولاکی به راه می اندازد که برف جرات نشستن روی زمین را هم ندارد!

وقتی برف نشست روی سرت!

...موهایت را دوست داشت

که هم نشینی اثر کرد و سفید شد!

 

 

 

سرما که همیشه به برف نیست!

همین برفِ روی موهایت، این خانه را روی مدار چرخش  بدور آرزوها نگه می دارد!

همین برف، نگاه مرا خشک می کند روی چشمانت!

 

 

سرما که همیشه به برف نیست،

برف فقط قربانی می شود که سرما اعلام حضور کند!

و این برفِ روی گیسوانت، این سفیدی ممتد، فقط قربانی می شود که  بزرگ شدنت را اعلام همگانی کند!

 

 

+ اولین تارِ موی سفیدم را چیدم! تا نه برف قربانی باشد نه این سفیدی!

فقط خودم قاضی باشم و حکم صادر کنم

که بزرگ شده ام!

 

 

من و بابا

پاییز 1374.[ جمعه 14 آذر 1393 ] [ 03:47 ب.ظ ] [ نفیسه ابراهیمی ] نظرات      قالب ساز آنلاین